Twijfelen? Doen!

Het zijn onzekere tijden, waarin we van weinig ‘zekerheden’ meer op aan kunnen. Gas, water, elektriciteit, seizoenen, betrouwbare bestuurders, ze zijn geen van allen meer vanzelfsprekend. Het is ook een tijd waarin we dingen, die we tot voor kort nog als ‘normaal’ zagen, zelf ter discussie stellen. Denk aan zuivel, vlees eten, tanken, vliegen, je huis isoleren met PUR, of vandaag een pakketje bestellen en het morgen in huis hebben. Ergens in onze onderbuik voelen we dat ze niet meer kloppen en de twijfel slaat toe.

Op bepaalde momenten is die twijfel juist goed. Er zijn diverse transities gaande (zorg, energie, grondstoffen, etc.) die gekenmerkt worden door het afbouwen van oude gewoontes, manieren van denken, doen en organiseren, die ons niet langer dienen. Om ze te vervangen door betere manieren die meer passen bij wat we nu belangrijk vinden, bij een nieuw waardenstelsel.

Afgelopen week mocht ik op de Samenwerkdag van de Gideonsbende samen met mede Gideons twee sessies begeleiden over ‘een nieuw waardenkompas voor de bouw’. We vroegen deelnemers welk verhaal zij over 20 jaar graag aan hun (klein-)kinderen, buren of familie wilden vertellen over de bouw en hun rol hierin. Daarna vroegen we de andere deelnemers om daar waarden uit te destilleren en een stap naar voren te zetten als die waarde voor hen ook ‘waar’ aanvoelde. Het bleken zowel universele zaken te zijn zoals vrijheid en veiligheid, maar ook zaken waar een tekort aan werd ervaren zoals verantwoordelijkheid, tevredenheid en solidariteit en waar mensen graag meer van wilden. De middag gingen we dieper in op wat we ‘niet meer normaal’ vinden in de bouw en wat we graag anders zien. Daarover binnenkort meer.

Wat als we opnieuw zouden nadenken over de manier waarop we bouwen & wonen, voor elkaar zorgen, leven van en met de natuur? Wat zouden we dan anders doen? Wat stellen we dan voorop en waar willen/moeten we dan afscheid van nemen? Voor de veranderingen waar we voor staan is het juist cruciaal dat we collectief gaan twijfelen over dat wat ooit logisch leek, we normaal zijn gaan vinden, maar dat nu eigenlijk helemaal niet zo logisch meer is, of allerlei vervelende bijeffecten heeft die we niet willen. Stel jezelf de vraag: Wat voelt ‘waar’ voor jou en wat niet (meer)?

Het begint bij gezonde twijfel, want dat maakt ruimte voor iets nieuws, iets beters. Mocht je nu denken; zeg Carla, is het nou wel handig om in onzekere tijden twijfel te zaaien? Dan is mijn antwoord: als dat betekent dat we straks een betere toekomst kunnen oogsten, dan zeker! Twijfelen? Doen!