Maatschappelijk bewust opdrachtgeverschap & inkopen

Hoe kun je als overheid of onderneming je invloed aanwenden om maximale maatschappelijke impact te realiseren? En welke activiteiten hebben de meeste impact? Ik bied een totaal pakket van maatschappelijk bewust opdrachtgeverschap & inkopen/aanbesteden (MVO&I): van het inventariseren van de impact en invloed van uw organisatie, het creëren van bewustzijn en eigenaarschap bij collega’s, tot het vertalen naar een MVO/I-aanpak per bedrijfscategorie en handvatten voor impact gericht sturen.

Ik ben ook op onderdelen inzetbaar, zoals een MVO/I-strategie en -actieplan, inhoudelijk advies bij maatschappelijk verantwoord inkopen, circulair aanbesteden, impact gericht focus aanbrengen bij de uitwerking van plannen, programma’s en beleidsontwikkeling.