Mijn naam is Carla Groot-Djakou: een impact gedreven, doelgerichte dwarsdenker en verbinder met ‘can do’ mentaliteit. Het verschil maken is wat mij inspireert, betekenis geven wat mij drijft. Ik merk dat ik doorgaans anders tegen de wereld aankijk dan de meeste mensen. Dat andere perspectief helpt mij om meer mogelijkheden dan beperkingen te zien en problemen om te denken naar kansen en nieuwe mogelijkheden. Ik help mensen te ontdekken welke veranderkracht er verscholen ligt in henzelf en in hun organisatie en hoe ze die beter kunnen benutten om meer maatschappelijke impact te maken. Want impact maken, dat doe je samen!

Als dwarsdenker breng ik een ander perspectief mee dat het verschil kan maken. Als verbinder breng ik graag verbindingen tot stand; tussen mensen, opgaven en disciplines die samen kunnen vliegen. Want samen kom je verder! Als impactmaker staat het creëren van betekenisvolle impact bij mij voorop.

In mijn vroegere werk als duurzaamheidsadviseur heb ik mij breed ontwikkeld op duurzaamheidsvraagstukken in ruimtelijke context, van groot naar klein, mono- èn multidisciplinair. Daardoor leg ik gemakkelijk verbanden die anderen niet leggen. Ik heb een brede achtergrond in duurzaam en circulair bouwen & inkopen, maatschappelijk bewust opdrachtgeverschap, coaching en procesbegeleiding en sinds kort transitiemanagement. Integraal en systemisch denken en werken is voor mij natuurlijk.

Tegenwoordig werk ik vanuit wisselende rollen aan maatschappelijk bewust opdrachtgeverschap en versnelling van duurzame transities door bewustwording, beweging, ontwarring en experiment.

Mijn droom is een wereld waarin we in symbiose leven met de natuur en elkaar, waar alle aardse rijkdommen eerlijk worden verdeeld en ieder hier gelijke toegang toe heeft, ongeacht waar je geboren bent. Ik geloof in de kracht en het vermogen van mensen om samen verandering tot stand te brengen. Dat begint vaak bij een ander geluid of actie van één individu.
Jij kunt het verschil maken.

“Don’t try to be less bad, try to be good”
– Michael Braungart –